Wydrukuj tę stronę

O Wspólnocie

Wspólnota Bujwidzka powstała we wrześniu 2007 r. Zrzesza 45 członków.

Prezes wspólnoty: Danuta Korkus

Zasady istnienia Wspólnoty Bujwidzkiej oparte są na dobrowolności w tworzeniu i działaniu, i niezależności od państwa. Wspólnota działa dla dobra wspólnego, a obszarem aktywności są szeroko rozumiana pomoc społeczna, edukacja społeczeństwa, kultura. Działa dla dobra publicznego. Jest organizacją non- profit, ponieważ nie działa dla zysku.

Ze względu na charakter działania, ale też przedmiot zainteresowań kierunki i sposoby działania Wspólnoty Bujwidzkiej wyznaczają zarówno wartości uniwersalne, jak i te uważane za istotę demokracji. Wśród nich: uczciwość, rzetelność, poszanowanie godności, otwartość, tolerancja.

Wspólnota Bujwidzka:

- w swym działniu na rzecz dobra wspólnego kieruje się zasadą poszanowania praw i wolności człowieka;

- działa w ramach obowiązującego w państwie demokratycznym prawa;

- działalność finansowa i merytoryczna jest działalnością jawną, z uwagi na szczególną troskę o posiadane przez nią środki publiczne bądż pochodzące od osób prywatnych;

- przeznacza całe wypracowane dochody na realizację zadań statutowych

oraz, w rozsądnych granicach, na rozwój wspólnoty.