Wydrukuj tę stronę

Minąl rok pracy...

Minął rok pracy…

 

Minął rok pracy i istnienia Wspólnoty Bujwidzkiej. Rok obfity w nowe wydarzenia i doświadczenia. W chwili zakładania wspólnoty nie mieliśmy dokładnego planu pracy. Wiedzieliśmy tylko tyle, że lokalne wspólnoty są powoływane w celu jednoczenia mieszkańców, kształtowania i upowszechniania wśród ludności zasad demokracji, pielęgnowania starych i tworzenia nowych tradycji. W społeczeństwach rozwiniętych, o wysokim poziomie kultury tego rodzaju praktyki są powszechnie stosowane. Nie byliśmy pewni, czy mieszkańcom cichego zakątka Litwy, zagubionego wśród lasów taka działalność będzie potrzebna, czy potrafimy sprostać wymaganiom. Przy zakładaniu Wspólnoty i początkowym okresie działalności wielką pozytywną rolę odegrał starosta gminy p. M. Naruniec. Po pierwszych zrealizowanych projektach wiedzieliśmy, że nasza praca jest potrzebna. Mieszkańcy i goście gminy chętnie brali udział w imprezach przez nas organizowanych. Pomysłów nie brakowało i nie brakuje. Odczuwalny jest tylko brak czasu. Praca we Wspólnocie jest oparta na zasadach społecznych. Godni podziwu są dorośli ludzie, obarczeni obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi, a mimo to znajdującymi czas na udział w próbach, na organizację imprez, na omawianie kolejnych projektów. Należy tu wymienić rodziny Walentyny i Edwarda Bogdanowiczów, Zenobii i Antoniego Mikielewiczów, Krystyny i Waldemara Klimaszewskich, Haliny i Antoniego Maciejewskich, Ireny i Ryszarda Masojciów, Tatiany i Waldemara Mincewiczów. Pomoc okazują dyrektor szkoły p. Halina Rawdo, państwo Wiszniauskasowie, Maria Wierzbowicz, Irena Zawisza, Janina Litwin i wielu innych.

Pierwszy rok działalności minął nie tylko pod znakiem tworzenia Wspólnoty. Był to rok obfity w nawiązywanie kontaktów. Została nawiązana współpraca ze Wspólnotą Maguńską. Szczególne podziękowanie za okazaną pomoc i dary składamy Polskiemu Stowarzyszeniu Medycznemu na Litwie, p. prezes lekarz Bronisławie Siwickiej. Wicedyrektorowi Wyższej Szkoły Technologii Rolnictwa i Biznesu p. Michałowi Treszczyńskiemu dziękujemy za zaproszenie do udziału w bardzo ciekawych i treściwych szkoleniach z zakresu zakładania i prowadzenia zagrody agroturystycznej. Nie jesteśmy w stanie pominąć osoby proboszcza naszej parafii ks. Ryszarda Pieciuna. Społecznik o niegasnącej energii i inteligencji wniósł w życie parafii powiew świeżości i dobra. Jest nie tylko pomysłodawcą wielu naszych poczynań, ale wytrwale nas asekuruje Wyżej wymienione osoby i organizacje działają też na zasadzie społecznej. Współpraca taka napawa przekonaniem, że nie jesteśmy osamotnieni w swej donkiszoterii, że ludzie garną się do rzeczy prostych i pięknych wiadomo, nie tylko z bajek, że piękno zwycięża, a donkiszoci zmieniają świat na lepsze.

Od pierwszych dni istnienia zakładaliśmy, że nasza praca powinna być naświetlana, musimy być widoczni, społeczność Wileńszczyzny ma prawo wiedzieć o naszym istnieniu. Pozyskaliśmy wielu przyjaciół. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z „Tygodnikiem Wileńszczyzny”, „Naszą Gazetą”, „Magazynem Wileńskim”, „ Kurierem Wileńskim” i „ Radiem znad Wilii”. Dziękujemy redaktorom i dziennikarzom, że znaleźli czas i miejsce na naświetlanie naszej działalności, naszych skromnych sukcesów i osiągnięć.

Ważną rolę w pierwszym roku działalności odegrała współpraca i pomoc Związku Polaków na Litwie. Podtrzymanie na duchu, treściwe i korzystne rady p. Waldemara Tomaszewskiego i p. Michała Mackiewicza pomogły w niejednej podbramkowej sytuacji. Szanowni Panowie, gratulujemy zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Życzymy pomyślności w niełatwych zmaganiach i debatach. Liczymy też na dalszą owocną współpracę.

Ogromną pomoc otrzymaliśmy w Samorządzie Rejonu Wileńskiego. To dzięki inicjatywie Lokalnej Grupy Działalności powstaliśmy. Poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, samorządowców. Równowaga i spokój właściwe mer rejonu, p. Marii Rekść, rzetelność, odpowiedzialność zastępcy dyrektora administracji p. Rity Tamasziunienie, fachowość i wysoki poziom kompetencji zawodowej kierownika Działu Inwestycji i członka Lokalnej Grupy Działalności p. Władysława Kondratowicza, stoicyzm kierownika Działu Kultury i Sportu p. Edmunda Szota, jak też urok osobisty, młodzieńcze zaangażowanie specjalistki tegoż działu p. Grażyny Gołubowskiej sprawiły, że praca nasza z mety nabrała odpowiednie tempo. Nigdy nie byliśmy traktowani jak ubodzy krewni, stale odczuwaliśmy wsparcie, a nasze poczynania były witane przychylnie. Mimo wielkiego nawału zajęć pracownicy samorządu nigdy nie odmówili w pomocy i współpracy.

Wspólnota Bujwidzka wkracza w drugi rok swego istnienia i działalności. Rozpocząć tan rok planujemy, podobnie jak i poprzedni, pielgrzymką, zgodnie z ojców obyczajem – modlitwą. Organizujemy wyjazd, zwiedzanie kościołów wileńskich i szopek. Mamy nadzieję, że będzie to kolejna udana impreza.

W nowym roku wszystkim członkom wspólnoty, mieszkańcom gminy, naszym przyjaciołom życzymy wszelkich pomyślności. Rok niech przyniesie wiele radości, satysfakcji z osiągnięć w pracy, uznanie, szacunek, miłość, a nade wszystko – zdrowie.

 

 

 

Zarząd Wspólnoty BujwidzkiejPoprzednia strona: PIELGRZYMKA NA GÓRĘ KRZYŻY
Następna strona: Święto Zimy