Wydrukuj tę stronę

Kelionė į Prancūziją

Kelionė į Prancūziją

 

Projektas įgyvendinamas pagal

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIS „NACIONALINIS KAIMO TINKLAS“

Projekto pavadinimas

Partnerystės ir bendradarbiavimo svarba plėtojant alternatyvias veiklas kaimo vietovėje remiantis Prancūzijos patirtimi“

Tikslas: ugdyti bendruomeniškumo bei verslumo įgūdžius kaimo vietovėse; dalyvauti prancūzų organizuojamame tarptautiniame teminėme susitikime perimant jų kaimo plėtros gerąją patirtį; užmegzti tolimesnius bendradarbiavimo ryšius su Jean Monnet asociacijos bendruomenėmis; partnerystės stiprinimas tarp projekte dalyvaujančių bendruomenių.

Siektini rezultatai: 1. Jungtinė penkių kaimo bendruomenių veikla. 2. Tarptautinis kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimas ugdant bendruomeniškumo bei verslumo įgūdžius kaimo vietovėse. 3. Trakų bei Vilniaus rajonų amatų, kulinarinio paveldo bei žemės ūkio produktų pristatymas tarptautinio renginio – teminio susitikimo „Partnerystės ir bendradarbiavimo svarba plėtojant alternatyvias veiklas kaimo vietovėje remiantis Prancūzijos patirtimi„ metu. 4. Patirtis plėtojant alternatyvias veiklas kaimo vietovėje remiantis Prancūzijos patirtimi. 5. Informacijos apie tarptautinį susitikimą sklaida spaudoje ir internetinėje erdvėje.

 

Apsilankėme levandų augintojų, vynuogių bei alyvuogių augintojų ūkiuose, sraigių augintojų, triufelių augintojų ūkiuose. Levandų auginimo ūkyje žavėjomės levandų produktų gausybe, susipažinome su levandų auginimu bei levandos produktų gamybos technologija. Sužinojome, kad Prancūzijoje dar auginama levandų rūšis levandinas, kuris yra dar stipresnio kvapo. Levandoms kaip ir levandinams reikalinga ne tik akmenuota dirva, bet ir tinkamos oro sąlygos. Oro temperatūra žiema gali būti ne daugiau -16 o C, todėl mūsų oro sąlygomis tokie augalai netinka auginimui.

Vynuogių bei alyvuogių augintojų ūkiuose susipažinome su vynuogių auginimu bei vyndaryste ir alyvuogių aliejaus technologija. Šiame ūkyje aliejus gaunamas ne spaudimo, o ekstrakcijos būdu. Vynuogių, o taip pat alyvuogių auginimui reikalingas šiltas klimatas, todėl mūsų klimatui  jų auginimas neįmanomas. Tačiau mūsų oro sąlygomis galima būtų auginti aliejines kultūras labiau pritaikytos mūsų klimatui. Todėl mūsų bendruomenės nariai domėjosi ekstrakcijos technologija, kuri galima pritaikyti rapsu aliejaus gamybai.

Aplankytame ožkų augintojo ekologiniame ūkyje susipažinome su ožkų auginimo paslaptimis ir ožkų pieno sūrio gamybos technologija. Šiame ūkyje pastatai gyvuliams pastatyti iš ekologiškų statybos medžiagų t.y. ekologiškos medienos. Nuotekų nukenksminimui ūkininkas pasodino nedidelį lauką bambuko ir ten nuleidžiamos nuotekos iš tvarto. Šis ūkininkas turi tik 6 ha žemės, kurioje augina javus ožkų maitinimui. Paragavome labai skanaus sūrio ir varškės. Šio ūkio savininkas pasisiūlė priimti stažuotei ūkininkus iš Lietuvos.

Sraigių auginimo ūkyje susipažinome su sraigių auginimu ir perdirbimu. Sužinojome kokie produktai gaminami naudojant sraigių mėsą.

Sraiges galima būtų auginti ir Lietuvoje, nes klimato sąlygos tam tinka.

Aplankytoje senovinėje aliejaus filtru artelėje gamyba vyksta dar prosenelio sukurtomis staklėmis.

 

Visuose ūkiuose ūkininkai noriai pasakojo apie savo verslą, apie problemas bei sunkumus. Lankytuose ūkiuose papasakojome ko mes užsiiminėjame, ką mes auginame bei gaminame savo ūkiuose, pristatėme savo produkcijos pavyzdžius. Jie įdėmiai klausydavo pasakojimus apie Lietuvos ūkininkų verslą, žavėjosi mūsų gaminiais.

Apsilankius nugos manufaktūroje susipažinome su nugos (saldainiai) gamyba iš migdolų ir medaus.

Lankydamiesi ūkiuose pastebėjome, kad Prancūzų ūkiai nėra dideli, pagrindinai tai šeimos ūkiai, nes juose dirba šeimos nariai. Lyginant su ūkiais Lietuvoje pastebėjome, kad išauginta žaliava ūkiuose vietoje perdirbama ir parduodama jau gatava produkcija. Prie savo ūkių jie turi nedidelės parduotuvėlės, kur parduoda savo ūkyje pagamintus produktus. Tačiau Lietuvoje nuo žaliavos auginimo iki gatavo produkto yra tarpininkai, kurie nori uždirbti daugiausia, todėl žaliavos superkamos mažomis kainomis, o gatavi produktai parduodami didelėmis kainomis.

Grįžtant į Lietuvą žavėjomės gražiai apsodintais laukais,  o mintyse svarstėme ką galėtume pritaikyti savo ūkiuose, kas tiktu auginti mūsų klimatui, atsirado daug naujų sumanymų, naujų idėjų.

Esame labai dėkingi Paluknio bendruomenei „Dienmedis“ už  kvietimą dalyvauti šiame projekte.  Tokio pobūdžio projektai skatina bendruomenės narius sukurti savo verslą naudojant turimus išteklius, skatina bendruomenės narių aktyvumą, praplečia akiratį. Kelionės metu susipažinome ir susidraugavome su Senojo Tarpupio ,,Tarpupis'', Pagirių „Gluosnis“ bendruomenėmis ir Valų kaimo bendruomenė "Neris"   nariais.

 

 

 

 

 

 

 Poprzednia strona: O Wspólnocie
Następna strona: PIELGRZYMKA NA GÓRĘ KRZYŻY